West End Business Centre

Urbanistická studie pro modernizaci a dostavbu administrativního centra.
west-end-business-centre