Vodní dům

Předmětem návrhu je vytvoření návštěvnického centra s výukovými prostory, které jsou navázané na vodní nádrž Želivka.
vodni-dům