Vězeňská

Rekonstrukce obytné budovy z přelomu 19.-20. století.
vezeňska