Soubor Revoluční 8

Rekonstrukce činžovního domu a dostavba nové části administrativní budovy do dvorního traktu v Revoluční ulici 8, Praha 1.
soubor-revolucni-8--rekonstrukce-a-dostavba-souboru-staveb-v-revolucni-ulici,-praha-1