Plzeňský Prazdroj

V roce 2005 zahájil Aukett práci na urbanistické koncepci rozvoje areálu Plzeňského pivovaru na dobu následujících deseti let. Ve stejné době Aukett vyhrál soutěž na návrh výrobní haly stability chuti. Pro tento účel Plzeňský Prazdroj obstaral moderní vybavení na stáčení piva ke zvýšení kapacity vývozu. V první fází (2005-2006) zastával Aukett roli koncepčního architekta a generálního projektanta. V dalších fázích v letech 2007-2017, kde Aukett působil jako koncepční architekt, byly rozšířeny výrobní, skladové a manipulační prostory. Cílem ateliéru Aukett byla kreativní, moderní a průmyslová architektura budovy, která by - navzdory velké hmotě objektu - korespondovala s historickými budovami pivovaru. Výsledný design budovy byl též pozorně koordinován s designem technologií. Projekt zahrnuje několik částí: halu stáčírny a skladu se dvěma linkami, haly s přetlačnými tanky a filtrací, dále potrubní most, který spojuje nové haly se stávajícími provozy.
plzeňsky-prazdroj