Microsoft Praha

Klient se rozhodl rozšířit své prostory o novou část a upravit stávající prostory podle nových progresivních principů, které odrážejí specifika fungování firmy a podporují inovativní přístup k práci. Realizována byla jen zcela nová část. Interior design for upgrade of existing offices and for new spaces.
microsoft-praha