Hotel ERB

Rekonstrukce a rozšíření stávající barokní budovy (původně církevní škola) v historickém centru města Banská Štiavnica. Staré, zachovalé křídlo rekonstruujeme a v plné míře zachováváme. Je v něm umístěná vinárna, kavárna a pokoje hotelu se zachovanou výzdobou.Novější křídlo, které bylo znehodnoceno a nově vystavěno v 80. letech min. století asanujeme a vystavujeme nově jako novotvar, který vychází z tvarosloví dané lokality. V nové části vzniká podzemní garáž, wellness centrum, restaurace s konferenční místností a nové pokoje.
hotel-erb