Ghencea Bucharest

Urbanistická a architektonická studie obytné výstavby na pozemku o rozloze 13,24 ha v Bukurešti, Rumunsko.
ghencea-bucharest