Explora I - III

Objekty leží na pozemku nepravidelného tvaru v katastrálním území Stodůlky. V nejbližším okolí navrhovaných staveb převládá vysokopodlažní zástavba s komerčními objekty. Tři administrativní budovy 1,2 a 3 s menším podílem obchodních jednotek v parteru mají výšku jednotlivých budov od sedmi do jedenácti nadzemních podlaží a tří až čtyř podzemních podlaží. Nadzemní části objektů 1 a 2 jsou ve tvaru „L“ složených k sobě čímž tvoří celek. Nadzemní část objektu 3 je ve tvaru písmena „T“. Všechny budovy mají řešená komunikační jádra ve středních traktech objektů, kde jsou umístěna hygienická zázemí i technologie.
explora-iii