City Business Centre

Urbanistická studie pro výstavbu v blízkosti centra města - přeměna bývalé průmyslové zóny.
city-business-centre