Churchill D, E

Komerční budovy na náměstí W. Churchilla. Dne 29. září 2012 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro projekt dvou komerčních budov D a E stojící na rozhraní Prahy 2 a 3. Jde o další etapu projektu, jehož první část, Rezidence Riegrovy Sady, byla dokončena v roce 2009. Územní rozhodnutí pro druhou část, bytový objekt C, bylo vydáno v roce 2011, stavební povolení bylo vydáno v roce 2016.
churchill-d,e